Pošalji SMS na 5666: SEX tekst_poruke
Cena: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

Uslovi korišćenja

sexSMSoglasi.com je online servis za odrasle koji Vam omogućava da slanjem SMS poruke na brz i jednostavan način ostavite oglas i upoznate nove ljude koji su zainteresovani za dopisivanje, druženje, prijateljstvo, ljubav, avanturu ili seks.

Pravila i Uslovi korišćenja (u daljnjem tekstu "P&U") za pružanje pristupa na Sadržaj razvijaju se u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva Republike Srbije i regulišu odnos između sajta sexsmsoglasi.com (u daljem tekstu "Pružalac Sadržaja") i Korisnika usluge (u daljem tekstu "Korisnik").

Ova P&U su javna ponuda i Korisnik ih može prihvatiti samo prihvatanjem u celini. Korisnik može prihvatiti ova P&U kupovinom Sadržaja na način opisan u delu 2 ovih P&U (Opis kupovine Sadržaja).

1. Pristup

1.1 Pristupanjem i/ili upotrebom sajta sexsmsoglasi.com potvrđujete da imate najmanje osamnaest (18) godina. Sajt sexsmsoglasi.com sadrži pornografski materijal i nije namenjen za osobe mlađe od osamnaest (18) godina. Ukoliko ste osoba mlađa od osamnaest (18) godina, odmah napustite sajt. Pružalac Sadržaja nije odgovoran za moguću štetu ili neželjene situacije nastale ukoliko Usluge koristi osoba mlađa od osamnaest (18) godina.

1.2 Pristupanjem i/ili upotrebom sajta sexsmsoglasi.com potvrđujete da imate pravo na pristup i posedovanje pornografskog materijala u svojoj zemlji.

1.3 Korišćenjem Usluga na sajtu sexsmsoglasi.com potvrđujete da ste osoba odgovorna za plaćanje računa za mobilni telefon. Ako niste osoba odgovorna za plaćanje računa za mobilni telefon, pre korišćenja Usluga obezbedite dozvolu vlasnika telefonskog računa.

1.4 Korišćenjem Usluga na sajtu sexsmsoglasi.com, (1) potvrđujete da ste, kada je to potrebno, od vlasnika računa za mobilni telefon dobili potrebnu dozvolu, saglasnost ili odobrenje i (2) potvrđujete da imate mogućnost čitanja i prihvatanja P&U (uključujući odredbe Vašeg operatera mobilne telefonije) koji se primenjuju pre korišćenja Usluga. Ako se ne slažete: ne koristite Usluge.

1.5 Kada koristite Usluge na sajtu sexsmsoglasi.com potvrđujete da ste prihvatili ova P&U i da poštujete odredbe koji se primenjuju u Vašoj situaciji, kao što je gore navedeno. Slažete se da je svaka osoba koja zatraži takve Usluge vaš punomoćnik sa punim ovlašćenjima da deluje u Vaše ime u odnosu na takve Usluge. Ako nije izričito drugačije navedeno, sve nove ili dodatne funkcije koje povećavaju ili poboljšavaju trenutne Usluge, uključujući izdanje novih Usluga, podležu P&U.

1.6 Pristupanjem i/ili upotrebom sajta sexsmsoglasi.com, pročitali ste i razumeli ova P&U i prihvatili da ste pravno vezani ovim P&U. Ova P&U će se odnositi na sve usluge koje pruža Pružalac Sadržaja, osim ako nije drugačije navedeno.

1.7 Nijedno od ovih P&U ne utiče na prava ili obaveze predviđene zakonom Republike Srbije.

2. Opis kupovine Sadržaja

2.1 Pružalac Sadržaja omogućava Korisniku čitanje postavljenih oglasa od strane drugih korisnika i postavljanje novih oglasa (u daljem tekstu "Sadržaj"), smeštenih na veb stranici Pružaoca Sadržaja, sexsmsoglasi.com, koji će se koristiti na desktop uređaju, pametnom telefonu ili bilo kom drugom prihvatljivom uređaju.

2.2 Da biste koristili osnovnu Uslugu postavljanja oglasa potrebno je da na broj 5666 pošaljete SMS sa sledećim sadržajem: SEX tekst_poruke. Ukoliko u tekst poruke ne upišete ključnu reč "SEX", oglas neće biti objavljen. Ukoliko u tekst poruke upišete broj telefona koji se razlikuje od broja telefona sa kojeg je poslata SMS poruka, oglas će biti naplaćen, ali neće biti objavljen. Cena za postavljanje oglasa iznosi: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD.

2.3 Pod "Kupovinom sadržaja" smatra se svaka SMS poruka koja sadrži ključnu reč "SEX" i koja je poslata na broj 5666. Svaka SMS poruka, bez obzira da li je reč o ispravnom ili neispravnom oglasu, pravilnom ili nepravilnom pokušaju korišćenja dodatnih Usluga, obaveštenju o blokadi, praznoj poruci, biće naplaćena u punom iznosu i to: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD.

2.4 Sadržaj odnosno Usluge na sajtu sexsmsoglasi.com se kupuju jednokratno, naplata je jednokratna i ne postoji pretplatnički ugovor. Inicijaciju za plaćanje oglasa pokreće isključivo Korisnik, slanjem SMS poruke na broj 5666. Pružalac Sadržaja ne može samostalno, bez inicijacije Korisnika da naplati SMS poruku.

2.5 Sadržaj odnosno Usluge na sajtu sexsmsoglasi.com nemaju vremensko ograničenje, odnosno, jednom kupljena usluga ostaje vidljiva na sajtu sve dok Korisnik samostalno ne obriše oglas.

3. Pravila korišćenja

3.1 Pružalac Sadržaja pruža Korisniku Sadržaj Usluge na način propisan ovim P&U.

3.2 Prihvatanjem ovih P&U-a potvrđujete svoju pravnu sposobnost da izvršite porudžbinu Usluge u skladu sa zahtevima važećih zakona Republike Srbije.

3.3 Korisnik koji želi da primi Sadržaj mora imati opremu potrebnu za podnošenje porudžbine i primanje Sadržaja.

3.4 Korisnik potvrđuje da je pročitao ova P&U i potvrđuje činjenicu da je ispunio sve uslove koje su P&U postavili za Korisnika.

3.5 Pružalac Sadržaja u potpunosti je odgovoran za usklađenost Sadržaja s trenutnim propisima koje postavlja operator mobilne mreže.

3.6 Oglas koji u tekstu sadrži broj telefona koji se razlikuje od broja telefona sa kojeg je poslata SMS poruka, biće automatski obrisan, a poruka će biti naplaćena po ceni definisanoj u delu 4. Cene.

3.7 Oglas koji u tekstu pored broja telefona Korisnika sadrži dodatni broj telefona koji se razlikuje od broja telefona sa kojeg se postavlja oglas, biće automatski obrisan, a poruka će biti naplaćena po ceni definisanoj u delu 4. Cene.

3.8Pružalac Sadržaja ima pravo da menja Uslove korišćenja bilo kada i bez prethodne najave.

3.9 Korisnici koji vrše zloupotrebu sajta sexsmsoglasi.com i koji svojim oglasima pokušavaju da prevare druge korisnike i posetioce sajta biće prijavljeni nadležnim organima, a broj telefona će biti blokiran čime se onemogućava dalje korišćenje Usluga.

3.10 Zabranjeno je vređanje ili napadanje drugih korisnika po seksualnom, nacionalnom, verskom, rasnom ili bilo kom drugom osnovu.

3.11 Zabranjeno je objavljivanje ili distribucija poruka koje sadrže identitet ili kontakt podatke drugih osoba.

3.12 Zabranjeno je da se u tekstu oglasa navodi prezime, tačna adresa (ulica i broj), email adresa, profili na društvenim mrežama, korisničko ime na Skype-u i drugim sličnim servisima za komunikaciju ili bilo kakav URL.

3.13 Zabranjeno je postavljanje bilo kakvih komercijalnih oglasa, poput oglasa koji sadrže reklamiranje bilo kakvih usluga gde se traži novac ili se upućuje na činjenicu da će usluga ili proizvod biti naplaćeni na bilo koji način i u bilo kom iznosu, zatim na oglase gde se nudi posao ili oglašava rad bilo kakve agencije - formalne ili neformalne.

3.14 Zabranjeno je postavljanje oglasa u kojima se poziva na prostituciju, bilo da je reč o novčanoj ili nekoj drugoj naknadi u sadržaju samih oglasa, bilo da je reč o tome da li nudite ili tražite usluge prostitucije. Ti oglasi će biti obrisani, a ako se budu ponavljali i prijavljeni nadležnim organima Republike Srbije.

3.15 Zabranjeno je nuditi ili pozivati na seks sa životinjama.

3.16 Zabranjeno je na bilo koji način u tekstu oglasa spominjati maloletna lica, niti biti usmeren ka njima.

3.17 Zabranjeno je spamovati stranice interesovanja, orijentacija ili gradova. Dozvoljeno je da na svakoj stranici kategorije, orijentacije ili grada, Korisnik postavi maksimalno tri oglasa.

3.18 Zabranjeno je da se u okviru oglasa dodaju drugi brojevi telefona, u odnosu na onaj sa kojeg je poslata SMS poruka, čak i ako su ti drugi brojevi u vlasništvu Korisnika.

3.19 Zabranjeno je da se u okviru teksta oglasa prekomerno koriste ključne reči drugih interesovanja, orijentacija ili gradova. Dozvoljeno je da se u svakom poslatom oglasu koristi jedan grad, jednu orijentaciju i jedno interesovanje.

3.20 Sajt sexsmsoglasi.com je oglasnik namenjen za upoznavanje i spajanje ljudi. Svi oglasi koji se ne tiču toga, odnosno, svi mali oglasi u kojima se nude ili traže nekretnine, automobili, nameštaj, predmeti, turistički aranžmani i slično će biti automatski uklonjeni.

3.21 Zabranjeno je oglašavati iznajmljivanje stanova ili stambenog prostora, bez obzira na to da li se u njima sprovodi bilo kakav oblik prostitucije ili je samo reč o oglasu za izdavanje stana ili stambenog prostora.

3.22 Zabranjeno je u oglasima nuditi na korišćenje bilo kakve stanove ili stambene prostore, bez obzira na to da li se zauzvrat traži neka protivusluga ili je samo reč o dobrom delu oglašivača.

3.23 Zabranjeno je u oglasima nuditi, tražiti ili pozivati na upotrebu opijata, duvanskih proizvoda ili alkoholnih sredstava.

3.24 Zabranjeno je u oglasima pozivati na ili tražiti osobe za silovanje, mučenje ili linč.

4. Cene

4.1 Cena osnovne Usluge za postavljanje oglasa iznosi: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

4.2 Cena dodatne Usluge za brisanje oglasa iznosi: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

4.3 Cena dodatne Usluge za naglašavanje oglasa iznosi: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

4.4 Cena za obaveštenje o blokadi broja telefona Korisnika iznosi: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

5. Ograničenje odgovornosti Pružaoca Sadržaja

5.1 Pružalac Sadržaja ne snosi odgovornost za:

a. kvar prenosa;
b. prekid veze;
c. brisanje sadržaja poruke ili pretplatničkih podataka;
d. nepristupačnost na mrežnoj platformi;
e. kašnjenja u prenosu podataka;
f. prekide u komunikacijskoj liniji;
g. krađu beleški;
h. uništavanje bilo kojih podataka od strane trećeg lica;
i. neovlašteni pristup podacima;
j. manipulaciju podacima;
k. zloupotrebu podataka.

5.2 Pružalac Sadržaja ne pruža nikakve garancije u smislu istinitosti, aktuelnosti, zakonitosti ili kvaliteta postavljenih oglasa, te nije odgovoran za bilo koji od navedenih parametara, odnosno nije odgovoran za sadržaj SMS poruke. Za sadržaj postavljenih oglasa je odgovorna isključivo osoba tj. vlasnik telefonskog broja sa kojeg je poslata SMS poruka. Pružalac Sadržaja je isključen iz i ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu neprijatnost, štetu, oštećenja zdravlja ili opasnosti po život nastale kao rezultat postavljanja oglasa na sajtu sexsmsoglasi.com.

5.3 Pružalac Sadržaja nije odgovoran za sadržaj poruka koje Korisnici razmenjuju međusobno. Pružalac Sadržaja je isključen iz i ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu neprijatnost, štetu, oštećenja zdravlja ili opasnosti po život nastale usled kontakta i korespodencije između Korisnika.

5.4 Pružalac Sadržaja nije odgovoran za indeksiranje sadržaja od strane internet pretraživača poput Google, Bing, Yahoo i drugih.

5.5 Pružalac Sadržaja ima pravo da objavljuje ili distribuira sve poslate poruke ili delove tih poruka u bilo kom formatu i na bilo kom mediju ili društvenoj mreži i to bez ikakve nadoknade.

5.6 Pružalac Sadržaja ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko telefonski uređaj Korisnika bude zloupotrebljen na bilo koji način od strane trećeg lica.

5.7 Pružalac Sadržaja ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko treće lice, bez dozvole vlasnika telefonskog računa objavi oglas na sajtu sexsmsoglasi.com

5.8 Pružalac Sadržaja zadržava pravo da bez prethodne najave, delimično ili u celosti ukloni oglase Korisnika za koga smatra da je prekršio ova P&U. Takođe, Pružalac Sadržaja zadržava pravo da bez prethodne najave blokira broj telefona Korisnika i tako mu onemogući dalje postavljanje oglasa na sajtu sexsmsoglasi.com.

5.9 Pružalac Sadržaja ne snosi nikakvu odgovornost za troškove obaveštenja nastale nakon blokiranja Korisnika.

6. Ograničenja

6.1 U slučaju da oprema Korisnika ne podržava format potreban za reprodukciju, pokretanje ili pregledanje Sadržaja, pristup Sadržaju ne može biti zagarantovan.

6.2 Korisnik ima pravo koristiti Sadržaj samo u lične svrhe. Sadržaj sajta sexsmsoglasi.com je samo za ličnu upotrebu, a ne za dalju distribuciju. Svaka neovlašćena distribucija postavljenog sadržaja je strogo zabranjena. Korisnik preuzima punu odgovornost za neovlašćenu distribuciju i objavljivanje sadržaja sa ovog sajta bilo gde na internetu ili u drugim medijima. Svaka neovlašćena distribucija sadržaja sa sajta sexsmsoglasi.com povlači za sobom moguće zakonske posledice.

6.2 Prihvatanjem ovih P&U Korisnik se slaže sa gore navedenim ograničenjima prilikom davanja pristupa na Sadržaj.

7. Odgovornosti korisnika

7.1 Korisnik je dužan čuva mobilni telefon na sigurno mesto i ne prenositi ga trećim stranama.

7.2 U slučaju gubitka pristupa mobilnom telefonu, Korisnik je dužan odmah obavestiti Pružaoca Sadržaja o ovom gubitku i odmah blokirati mobilni telefon kod nadležnog mobilnog operatora.

7.3 Korisnik se obavezuje da će isključiti Pružaoca Sadržaja iz potraživanja i odgovornosti prema trećim licima, za koja se pretpostavlja da predstavljaju povredu prava trećih strana od strane učesnika ili drugog sadržaja poruke koji je u suprotnosti sa zakonom ili ugovorom. Ovo se takođe odnosi na troškove sprovođenja zakona (pravni troškovi).

7.4 Korisnik Usluga preuzima punu odgovornost za svoje aktivnosti na sajtu sexsmsoglasi.com.

7.5 Korisnik Usluga preuzima punu odgovornost za bilo kakvo kršenje zakona ukoliko koristi ovaj sajt, a da ne poštuje bilo koji deo navedenih uslova korišćenja.

7.6 Korisnik je dužan da svojim učešćem na ovom sajtu poštuje Zakone Republike Srbije, te da je upoznat i svestan da svako nepridržavanje istih za sobom povlači zakonske posledice. Pružalac Sadržaja imamo pravo da svaku zloupotrebu i nepoštovanje Zakona Republike Srbije prijavi nadležnim organima, zajedno sa brojem telefona Korisnika i porukama koje je poslao na sajt sexsmsoglasi.com.

8. Prava intelektualne svojine

8.1 Osim ako ovde nije drugačije navedeno, sva prava, vlasništvo i udeo u bilo kom intelektualnom vlasništvu, imovinska prava ili druga prava koja se odnose na nematerijalnu imovinu koja se razvija, sadrži, zasniva ili koristi u vezi s bilo kojom od Usluga ("Pružaoci prava intelektualnog vlasništva") vlasništvo su Pružaoca Sadržaja ili njegovih davaoca licence i slažete se da nećete tvrditi da ste Pružalac Sadržaja ili da posedujete bilo koje takvo intelektualno vlasništvo.

8.2 Korisnik ovim odobrava i prihvata ličnu, ograničenu, neekskluzivnu, opozivnu i neprenosivu dozvolu i dozvolu za preuzimanje i upotrebu Usluga na određenom kompatibilnom uređaju isključivo za svoju ličnu, nekomercijalnu upotrebu.

8.3 Nadalje potvrđujete i prihvatate da ne smete menjati, iznajmljivati, pozajmljivati, prodavati, distribuirati, kreirati ili generisati Usluge i/ili prava intelektualnog vlasništva Pružaoca Sadržaja, osim u slučaju ako vam je Pružalac Sadržaja dao izričito pismeno dopuštenje za to.

8.4 Prihvatate da vam se ne prenosi nikakvo pravo na prava intelektualnog vlasništva Pružaoca Sadržaja i da u Uslugama ne dobijate nikakva prava, izričita ili podrazumevana, osim prava izričito dodeljena ovim P&U-ima.

8.5 Prihvatate da sve oznake koje se pojavljuju u Uslugama pripadaju Pružaocu Sadržaja ili odgovarajućim vlasnicima takvih znakova i zaštićene su domaćim i međunarodnim zakonima o zaštitnim znakovima i autorskim pravima.

8.6 Svaka upotreba bilo kojeg znaka koji se pojavljuje u svim Uslugama bez izričitog pismenog pristanka Pružaoca Sadržaja ili vlasnika marke, prema potrebi, strogo je zabranjena. Sex SMS Oglasi je zaštitni znak Pružaoca Sadržaja.

8.7 Usluge se mogu kupovati beskonačno mnogo puta i ne smeju se preneti, prodati, distribuirati, prikazivati, izvoditi, kopirati, modifikovati ili koristiti na bilo koji način, u celosti ili delomično, osim kako je predviđeno ovim P&U-a.

8.8 Garantujete da ćete koristiti pristup sajtu Pružaoca Sadržaja samo za pristup Uslugama.

9. Drugi uslovi

9.1 Pružalac Sadržaja dobio je sva potrebna odobrenja za upotrebu Sadržaja.

9.2 Pružalac Sadržaja ima puno pravo da blokira broj telefona Korisnika i tako onemogući postavljanje oglasa, ukoliko utvrdi da je Korisnik na bilo koji način prekršio ova P&U.

10. Politika povrata novca

10.1 Sistem za naplatu SMS poruka od Korisnika funkcioniše samo u jednom smeru, odnosno, ne postoji tehnička mogućnost da Vam Pružalac Sadržaja vrati novac na račun. Ukoliko ne kršite ove Uslove i pravila, Vaš oglas će biti uredno objavljen i sačuvan na sajtu sexsmsoglasi.com.

10.2 Pružalac Sadržaja nije odgovoran za troškove nastale usled nepravilnog korišćenja Usluga na sajtu sexsmsoglasi.com.

10.3 Ukoliko smatrate da je Vaš oglas u skladu sa ovim Uslovima i pravilima, a ipak postoji tehnički problem i smatrate da ste oštećeni, molimo Vas obratite se Službi za korisnike (11).

11. Služba za korisnike

11.1 Ako imate bilo kakvih pitanja koja se tiču ovog Ugovora, obratite se putem kontakt stranice klikom - OVDE.

11.2 Pružalac Usluge se obavezuje da kontakt email adresu koju Korisnik upiše na kontakt formi sačuva i ne zloupotrebljava na bilo koji način. Email adresa će se koristiti isključivo za dalju komunikaciju između Korisnika i Pružaoca Usluge.

11.3 Radno vreme korisničke podrške je radnim danima (ponedeljak-petak) od 07:00 do 15:00.

12. Prijava oglasa

12.1 Korisnik ima pravo da prijavi svaki pojedinačan oglas za koji smatra da krši ova P&U.

12.2 Popunjavanjem forme za prijavu oglasa, Korisnik se slaže da Pružalac Usluge ima pravo da obradi i sačuva razlog prijave, kontakt podatke i IP adresu Korisnika.

12.3 Prijave oglasa nisu javno objavljene i podatke iz forme za prijavu obrađuje samo sajt sexsmsoglasi.com i ne otkriva ih niti prenosi na treća lica.

12.4 Prijava oglasa neće automatski uticati na uklanjanje pojedinih oglasa ili blokiranje prijavljenog korisnika.

12.5 Korisnik se slaže da ga, ukoliko je to potrebno, Pružalac Usluge kontaktira putem emaila ili SMS poruke, kako bi se detaljnije informisao o razlogu prijave oglasa.

12.6 Korisnik je upoznat sa načinom na koji funkcioniše prijava oglasa i slaže se sa svim P&U.

13. Automatsko profilisanje korisnika

13.1 Prilikom postavljanja oglasa može doći do automatskog profilisanja korisnika na osnovu ključnih reči u tekstu poruke. Oglasi označeni kao "Nije pregledano" mogu se automatski rasporediti na stranicama interesovanja, orijentacija i gradova.

13.2 Kako biste izbegli pogrešno raspoređivanje, budite pažljivi kod pisanja teksta oglasa.

13.3 Pružalac Usluge ne odgovara za greške u automatskom raspoređivanju oglasa.

Ako Vam gore navedeni uslovi korišćenja nisu dovoljno jasni, možete pročitati najčešće postavljana pitanja i odgovore ili nas lično kontaktirati.

Uslovi korišćenja ažurirani 18.02.2022.

Oglasi u komšiluku
Gradovi:
Seksualna orijentacija:
Interesovanja:
Telefonski seks uživo:
Stop prostituciji!
banner1
Pošaljite 3 PORUKE po istoj ceni!
Da li ste znali da:
...ako se svaki dan ljubite, ne treba vam zubar? Ljubljenje podstiče sluz na ispiranje hrane sa zuba i ispušta procenat kiseline koja uzrokuje zubne naslage.
Uputstvo za slanje:
Uputstvo za slanje poruke
Smešne SMS poruke:
...Leva mi je noga Božić, desna Nova godina, a ti dođi između toga!
Korisnička podrška:
Radnim danima od 7-15h