Pošalji SMS na 5666: SEX tekst_poruke
Cena: MTS - 123.6 RSD; Yettel - 123.6 RSD; A1 - 123.48 RSD

Politika privatnosti

Kada koristite sajt sexsmsoglasi.com, Vi nam direktno poveravate svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Politika privatnosti sajta sexsmsoglasi.com donosi informacije o tome u kojim situacijama, za koje svrhe i na koji način se obrađuju podaci o ličnosti, a uzimajući u obzir informacije koje su rukovaoci dužni da predoče prema članovima 23. i 24. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Za sve informacije u vezi sa podacima o ličnosti koje prikupljamo možete nas kontaktirati putem kontakt stranice - OVDE.

Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje sajta sexsmsoglasi.com, prikupljamo sledeće tipove podataka.

Podaci o mobilnom uređaju i pretplatničkom broju
Ukoliko se odlučite da postavite oglas na sajtu sexsmsoglasi.com, možemo sačuvati i obraditi podatke o Vašem broju telefona i identifikatoru mobilnog operatera. Ovi podaci su neophodni za pravilno funkcionisanje usluge.

Vaši kontakt podaci
Tokom korišćenja forme za kontaktiranje korisničke podrške ili forme za prijavu oglasa, možemo prikupiti i obraditi Vaše kontakt podatke kao što su upisani broj telefona ili email adresa.

Podaci o načinu na koji koristite sajt sexsmsoglasi.com
Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve stranice posetili na sajtu sexsmsoglasi.com. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome sa kojeg sajta ste došli na sajt sexsmsoglasi.com, koliko ste se zadržali na sajtu i koliko često posećujete naš sajt.

Podaci o Vašim uređajima
Tokom korišćenja sajta sexsmsoglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate sajtu sexsmsoglasi.com. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate sajtu.

Podaci o Vašoj lokaciji
Tokom korišćenja sajta sexsmsoglasi.com, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, kao što je IP adresa Vašeg uređaja.

Cookie-ji i druge slične tehnologije
Kada pristupate sajtu sexsmsoglasi.com, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje sajta sexsmsoglasi.com može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje sajta. Takođe, sajt sexsmsoglasi.com koristi tehnologiju Cookie-ja za pravilno funkcionisanje sistema za prijavu oglasa.

Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta
Sajt sexsmsoglasi.com može da sadrži ugneždeni sadržaj sa drugog veb mesta. Ugnežđeni sadržaj sa drugih veb mesta se ponaša na potpuno isti način kao da je posetilac posetio drugo veb mesto. Ta veb mesta mogu da prikupe podatke o vama, koriste kolačiće, ugnezde dodatno praćenje od strane trećeg lica i nadgledaju vašu interakciju sa tim ugnežđenim sadržajem.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

Sajt sexsmsoglasi.com Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija korisnika prilikom postavljanja oglasa) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja sajta sexsmsoglasi.com (koja reguliše pružanje željenih usluga i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Postavljanje, naglašavanje i brisanje oglasa
Kako bi Korisnik bio u mogućnosti da postavi, naglasi ili obriše oglas na sajtu sexsmsoglasi.com, potrebno je da sačuvamo i obradimo broj telefona Korisnika, kao i identifikator mobilnog operatera. Ovi podaci su neophodni kako bismo obavili tehnički proces prenosa SMS poruke.

Profilisanje korisnika
Budući da je osnovna usluga koju nudi svojim korisnicima besplatna (čitanje oglasa), sajt sexsmsoglasi.com može da prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima. Podaci koje prikupljamo korišćenjem sajta, primera radi podaci o tome koje stranice korisnici posećuju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Korišćenje kontakt ili forme za prijavu oglasa
U slučaju da koristite formu za kontakt tehničke podrške ili prijavu oglasa, pored informacija koje se od Vas traže, kao što je poruka, razlog prijave, kontakt telefon ili kontakt email, sajt sexsmsoglasi.com zadržava pravo da prikupi i podatke o Vašem uređaju sa kojeg pristupate sajtu, kao i podatke o IP adresi. Pomenute podatke prikupljamo kako bismo ostvarili komunikaciju sa osobom koja nam dostavlja informacije, odnosno koja kontaktira sajt sexsmsoglasi.com.

Kako koristimo Vaše lične podatke

Sajt sexsmsoglasi.com podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja osnovnih usluga, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javne bezbednosti.

Vaše podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja sajta sexsmsoglasi.com, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka.

Vaše lične podatke sajt sexsmsoglasi.com čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. Sajt sexsmsoglasi.com kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja sajta sexsmsoglasi.com. Konkretno, Vaše lične podatke, osim podataka neophodnih za postavljanje oglasa, čuvaćemo sve dok ste posetilac sajta, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Podatke neophodno za postavljanje i prikazivanje oglasa čuvamo sve dok Korisnik ne pošalje SMS za brisanje oglasa. Nakon toga, podaci će biti momentalno uklonjeni sa javnog prikazivanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, sajt sexsmsoglasi.com će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

Sajt sexsmsoglasi.com može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima: (1) Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije; (2) Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa; (3) Kada je to neophodno radi ispunjenja naše obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja sajta sexsmsoglasi.com.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja sajta sexsmsoglasi.com prilikom posete sajtu, postavljanju oglasa ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima – suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje sajt nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa sajtom sexsmsoglasi.com i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti: SMS provajderi, hosting provajderi, Ad-serving kompanije, oglašivačka mreža, servisi za merenje broja posetilaca, itd.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima o aktivnostima korisnika na Internetu.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku možete samostalno obrisati oglase koje ste poslali prateći uputstvo na sajtu.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na sajtu sexsmsoglasi.com (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu nadležnom organu. Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na [email protected] ili telefonom na +381 11 3408 900.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, sajt sexsmsoglasi.com će sve korisnike obavestiti o izmenama na adekvatan način, putem jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja sajta sexsmsoglasi.com. U slučaju promena ove polise, sve ranije verzije biće javno dostupne u arhivi.

Gradovi:
Seksualna orijentacija:
Interesovanja:
Telefonski seks uživo:
Stop prostituciji!
banner1
Pošaljite 3 PORUKE po istoj ceni!
Da li ste znali da:
...istraživanja pokazuju da žene koje su studirale češće uživaju u pružanju i primanju oralnog seksa nego one koje nisu završile ni srednju školu?
Uputstvo za slanje:
Uputstvo za slanje poruke
Smešne SMS poruke:
...Krv u meni vri, dok me gledaš ti...tvoj osmeh blag, tako mi je drag...daj okom znak hajdemo u mrak, nemoj reći ne...jer ja želim te...
Korisnička podrška:
Radnim danima od 7-15h